1. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A) Hırçın
B) Öfkeli
C) Stresli
D) Saygılı
2. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
A) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C) Kaza yapma riskinin azalması
D) Sürüş yeteneğinin artması
3. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
4. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
A)
B)
C)
D)
5. I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
6. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
A) Sağa yanaş
B) Yavaşla
C) Hızlan
D) Dur
7. Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağı­dakilerden hangisini bildirir?
A) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
B) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
C) Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
D) Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini
8. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Yolu kontrol etmesi
B) Aracının hızını azaltması
C) Yayaları ikaz ederek geçmesi
D) Geçiş hakkını yayalara vermesi
9. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D) Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
10. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) Yol ver
B) İleri mecburi yön
C) Girişi olmayan yol
D) Taşıt trafiğine kapalı yol
11. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) Sola dönülmez
B) Sağa dönülmez
C) Sola zorunlu yön
D) Sağa zorunlu yön
12. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
A) Yaya geçidi
B) Sağa tehlikeli viraj
C) Taralı alana girilmez
D) Taralı alan içine park edilebilir
13. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
14. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) 1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
B) 1 numaralı araca yol vermeli
C) U dönüşü yapmalı
D) Hızını artırmalı
15. Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numa­ralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
A) Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
B) 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
C) İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
D) 2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
16. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazala­rının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
B) Görüş mesafesinin kötü olması
C) Öndeki aracın yavaşlaması
D) Öndeki aracın durması
17. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A) İstediği şeridi
B) 1 numaralı şeridi
C) 2 numaralı şeridi
D) 3 numaralı şeridi
18. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
B) Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
C) Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
D) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
19. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
A) 1 numaralı araç
B) 2 numaralı araç
C) Hızı az olan araç
D) Hızı fazla olan araç
20. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A) Aracın kapılarının açık tutulması
B) Trafik görevlisine haber verilmesi
C) Motor çalışır halde farların yakılması
D) Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
21. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken uzağı gösteren ışıkları yakmak
B) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
C) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
D) Park veya sis ışıkları ile seyretmek
22. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yüklerin bağlanması
B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
23. Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oran­larının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir? Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sis­temlerinden daha çok kullanılmaktadır.
24. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
A) Sürücü belgesi
B) Araç tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Motorlu araç trafik belgesi
25. Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf ciha­zının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A) Sürücünün araç kullanma, dinlenme süre­leri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
B) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
C) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
D) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek
26. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, kara yollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
A) Yeni bir iş kurmak
B) Kasko sigortası yaptırmak
C) Motor tamirciliği eğitimi almak
D) Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
27. Sürücülerin aşağıda verilen davranışla­rından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?
A) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
B) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C) Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
D) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri