1. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Hastaları tedavi etmek
B) Trafik kazalarını önlemek
C) Temel yaşam desteği sağlamak
D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
2. İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A) Ağız içi
B) Bilinci
C) Göğüs hareketi
D) Solunumu
3. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelik­le yapması gereken nedir?
A) Yaralıları belirlemek
B) Yaralıları araçtan çıkarmak
C) Kazayı yetkililere haber vermek
D) Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
4. Aşağıdakilerden hangisi solunum durması­na bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığı­nı gösteren bir belirtidir?
A) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
B) Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
C) Kişinin aktif ve huzursuz olması
D) Göz bebeklerinin küçülmesi
5. Aşağıdaki durumların hangisinde suni solu­num yapılır?
A) Kalbi düzensiz çalışanlara
B) Öksürük ve hıçkırığı olanlara
C) Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
D) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
6. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A) Bacak bölgesinde olan kanamalarda
B) Karın bölgesinde olan kanamalarda
C) Yüz bölgesinde olan kanamalarda
D) Kol bölgesinde olan kanamalarda
7. İlk yardım uygulaması olarak kazazede­nin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırıl­ması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A) Şok
B) Beyin kanaması
C) Ayakta olan kanamalar
D) Ayak bileğinin burkulması
8. I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisi­dir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
9. Kendiliğinden meydana gelen burun kana­masında, kazazedeye aşağıdaki pozisyon­lardan hangisi verilmelidir?
A) Oturuş pozisyonu
B) Baş-çene pozisyonu
C) Sırtüstü yatış pozisyonu
D) Yüzüstü yatış pozisyonu
10. Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç­lerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
B) Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
C) Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
D) Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
11. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanma­sı olan kazazedeye uygulanmaz?
A) Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
B) Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
C) Batan cisim varsa çıkarmamak
D) Yarı oturur duruma getirmek
12. I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarı­dakilerden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
13. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araç­tan nasıl çıkarılmalıdır?
A) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
B) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
C) Baş-çene pozisyonu verilerek
D) Ayaklarından çekilerek