1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedef­lerinden biri değildir?
A) Şokun önlenmesi
B) Kazaların önlenmesi
C) Acil yardım istenmesi
D) Kanamanın durdurulması
2. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A) Sistem - Doku - Organ - Hücre
B) Organ - Hücre - Doku - Sistem
C) Hücre - Doku - Organ - Sistem
D) Hücre - Organ - Doku - Sistem
3. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
A) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
B) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadı­ğına bakılması
C) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
D) Kaç yaralı olduğuna bakılması
4. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
B) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığı­nın sağlanması
C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
D) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
5. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A) 10 dakika
B) 15 dakika
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
6. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana­masındaki kanın özelliklerindendir?
A) Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak akması
B) Çok hafif olup sızarak akması
C) Kısa sürede pıhtılaşması
D) Yavaş akması
7. Omuz ve koldaki kanamalarda, şekil­de gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?
A) Kasık bölgesine
B) Şakak bölgesine
C) Çene altı bölgesine
D) Köprücük kemiğinin iç kısmına
8. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A) Nabız atışının güçlü olması
B) Cildin kuru ve sıcak olması
C) Kan basıncının düşmesi
D) Zihinsel aktivitenin artması
9. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağı­daki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A) Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
B) Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
C) Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
D) Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
10. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
B) Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
D) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
11. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının han­gi bölgesi tespit edilir?
A) El
B) Omuz
C) Kalça
D) Göğüs
12. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
B) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
13. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımaların­da ilk yardımcının uyması gereken kurallar­dan biri değildir?
A) Kendi sağlığını riske atması
B) Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
C) Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
D) Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması