1. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A) Aşırı hız yapmak
B) Alkollü olarak araç kullanmak
C) Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
D) Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
2. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Düz gidilebileceğini
B) Sadece sağa dönülebileceğini
C) Sadece sola dönülebileceğini
D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu
3. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A) Trafik suçu
B) Trafik terörü
C) Trafik kusuru
D) Trafikten men
4. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A) Okul geçidine
B) Yürüyüş yoluna
C) Gençlik kampına
D) Alt veya üst geçitlere
5. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A)
B)
C)
D)
6. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) 70 metreden sonra yolun daralacağını
B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
C) Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
7. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D) Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
8. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
A) Özürlü sürücüler için park yeri
B) Özürlü sürücüler çıkabilir
C) Özürlü taşıtı giremez
D) Özürlü sürücü yolu
9. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A) Sadece para cezası verilir.
B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
D) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
10. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
C) Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
D) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
11. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 45
12. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
13. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) İki şeridi birden kullanması
B) Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
C) Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
D) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
14. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) 1 numaralı araca yol vermeli
B) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C) Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
15.
  1. I. Şerit değiştirmelerde
  2. II. Sağa ve sola dönüşlerde
  3. III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
16. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
A) İş makinesi
B) Polis aracı
C) Ambulans
D) İtfaiye aracı
17. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A) Park etmek
B) Kırmızı ışıkta beklemek
C) Yolcu indirmek ve bindirmek
D) Yük boşaltmak için beklemek
18.  
  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
  • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A) Araç kusurları
B) Yaya kusurları
C) Yolcu kusurları
D) Sürücü kusurları
19. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Gabarinin aşılması
B) Araç dengesinin korunması
C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
20. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Geçme yaparken sinyal verilmesi
21. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Park ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
22. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A) Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
B) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C) Motoru bakımdan geçirildiğinde
D) Sahibi değiştiğinde
23. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A) Kireç
B) Atık
C) Yanıcı madde
D) Yakıcı madde