1. İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A) Adli tıp
B) Kazazede
C) İlk yardımcı
D) Trafik psikolojisi
2. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
D) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
3. Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Karayolları Genel Müdürlüğü
C) Trafik Kazalarını Önleme Derneği
D) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
4. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
A) Erişme
B) Ulaşım
C) Trafik
D) Taşıma
5. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
A) Dur işareti
B) Dönüş işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti
6. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Düz gidilebileceğini
B) Sadece sağa dönülebileceğini
C) Sadece sola dönülebileceğini
D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu
7. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yol yüzeyi arızalıdır.
B) Yolda tümsek vardır.
C) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
D) Yolda yapım çalışması vardır.
8. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A)
B)
C)
D)
9. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Kaygan yola yaklaşıldığını
B) Sağa dönmenin yasaklandığını
C) Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
D) Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini
10. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A)
B)
C)
D)
11. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A)
B)
C)
D)
12. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
13. Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?
A) 20
B) 25
C) 35
D) 45
14. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A) Viraja sert girmesi
B) Takip mesafesini artırması
C) Takip mesafesini azaltması
D) Ani fren yaparak durmaya çalışması
15. Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 90
B) 100
C) 110
D) 120
16. Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
A) Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
B) Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
C) Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
D) Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
17. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A) 3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
B) 2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
C) 1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
D) 2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
18.
Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
19. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
A) Traktör
B) Yaya
C) Otomobil
D) Motosiklet
20. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
A) Ambulans
B) Polis aracı
C) İş makinesi
D) İtfaiye aracı
21. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
B) Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
C) Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
D) Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
22. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?
A) Önünde
B) Arkasında
C) Yol tarafındaki yanında
D) Ön ve arkasına 50 metre mesafede
23. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Park ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
24. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A) Trafikteki görevli sayısı
B) Şehir içindeki trafik kazaları
C) Trafik kazalarındaki ölüm oranı
D) Şehirler arasındaki trafik kazaları
25.
• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Mola verilmeli
B) Yola devam edilmeli
C) Gözler ovuşturulmalı
D) Baş dik tutmaya çalışılmalı
26. Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
B) Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
C) Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
D) Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
27. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) İdari para cezası
B) Ağır hapis cezası
C) Aracı en sağ şeritten sürme cezası
D) Sürücü belgesi almaktan men cezası
28. Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
29. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A) Arka bagajda
B) Torpido gözünde
C) Arka camın önünde
D) Sürücünün hemen yanında
30. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A2
B) E
C) M
D) G
31. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A) Trafik yoğunluğunun azalması
B) Trafik yoğunluğunun artması
C) Gürültü kirliliğinin önlenmesi
D) Yakıt tüketiminin azalması
32. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
A) Uşak
B) Sivas
C) Konya
D) Trabzon