1.  
 • I. Öz eleştiri yapabilmek
 • II. Risk almaya meyilli olmak
 • III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
 • IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
A) I ve IV.
B) II ve III.
C) I, II ve III.
D) II, III ve IV.
2. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A) Araçların tescil işlemlerini yapmak
B) Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
C) Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
D) Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
3. Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
A) Ada
B) Ayırıcı
C) Şerit
D) Banket
4. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?
A) Hızını artırmalı
B) Önündeki aracı geçmeli
C) Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
D) Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
5. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
A)
B)
C)
D)
7. Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
A) Yol yardımını
B) Aracın servise götürüleceğini
C) Park yapan aracın çekileceğini
D) Sadece arızalı araçların çekileceğini
8. Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A) İdari para cezası verilir.
B) 6 ay hapis cezası verilir.
C) Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
D) Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
9. Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A) 80
B) 90
C) 100
D) 110
10. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
11. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?
A) Yalnız 3
B) 1 ve 2
C) 2 ve 3
D) 2, 3 ve 4
12. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 1 - 2 - 4 - 3
B) 2 - 1 - 3 - 4
C) 2 - 3 - 4 - 1
D) 3 - 1 - 2 - 4
13. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A) Zırhlı taşıt
B) Kamu hizmeti taşıtı
C) Organ nakil araçları
D) Umum servis araçları
14. İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
B) Aracını sağ kenara yanaştırması
C) Varsa sığınma cebine girmesi
D) Gerekli hâllerde durması
15. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
A) Yalnız 3
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
16. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A) Sis ışıkları
B) Acil uyarı ışıkları
C) Uzağı gösteren ışıklar
D) Yakını gösteren ışıklar
17.  
 • I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
 • II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
18. Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A) Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
B) Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
C) Motor gücü yüksek araç kullanılması
D) Trafik cezalarının fazlalaştırılması
19.  
 • I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
 • II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
 • III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
 • IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme
Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A) I ve II.
B) I, III ve IV.
C) II, III ve IV.
D) I, II, III ve IV.
20. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A) Mali sorumluluk sigortasının
B) Araç teknik muayenesinin
C) Servis bakımlarının
D) Kasko sigortasının
21. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koruma başlığı
B) Hız sınırlayıcı cihaz
C) Yangın söndürme cihazı
D) Çocuk bağlama sistemleri
22.  
 • I. Araç lastiği seçimi
 • II. Çevre ve iklim koşulları
 • III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A) Yalnız I
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
23. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A) Dere yataklarından kum alınması
B) Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
C) Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması
D) Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması