1. Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yete­neğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Hız limitlerini aşmak
B) Alkollü araç kullanmak
C) Trafik levhalarını önemsemek
D) Yorgun ve dalgın olmak
2. I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yete­neğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantı­lı olarak duyarlılığın artması

Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3
3. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
A) Şerit
B) Kara yolu
C) Geçiş yolu
D) Bağlantı yolu
4. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?
A) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
B) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
C) Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
D) Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.
5. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A) Sola dönebilir
B) Sağa dönebilir
C) İleri yönde devam edebilir
D) Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir
6. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
A) Virajlı
B) Eğimli
C) Kasisli
D) Kaygan
7. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
A)
B)
C)
D)
8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B) Duraklama ve park etme yasağını
C) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
D) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
9. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
A)
B)
C)
D)
10. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
A)
B)
C)
D)
11. Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
A) Takip mesafesi
B) Geçiş mesafesi
C) İntikal mesafesi
D) Görüş mesafesi
12. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı bi­rinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A) Sadece para cezası verilir.
B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
D) Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.
13. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
A) Hızını artırarak kavşağa girmesi
B) Uygun mesafede mutlaka durması
C) Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
D) Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi
14. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3
15. Römork takmış otomobilin azami hızı, rö­morksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A) Aynı
B) Yarısı kadar
C) 10 km/saat daha az
D) 10 km/saat daha fazla
16. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
A) 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişi­ne yardımcı olması
C) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
D) 2 numaralı aracın hızını artırması
17. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B) Hızlanarak yoluna devam etmeli
C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
18. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yön­lü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) İş makinesi, otomobile
B) Otomobil, iş makinesine
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Dingil ağırlığı az olan, diğerine
19. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A) 5
B) 20
C) 30
D) 50
20. Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürül­mesi yasaktır?
A)
B)
C)
D)
21. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A) Şerit değiştirmelerde
B) Bir aracın geçilmesi esnasında
C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D) Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
22. Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılma­sı zorunludur?
A) Otobüs
B) Traktör
C) Motosiklet
D) Kamyon
23. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çe­kicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
24. Park hâlindeki araca çarpan sürücü­nün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
B) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
C) Zarar verdiği aracın sahibini bulması
D) Trafik görevlisine haber vermesi
25. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden han­gilerinin bulundurulması zorunludur?
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3
26. Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
B) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
C) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kul­lanmak zorundadırlar.
D) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
27. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A) Batı
B) Doğu
C) Kuzey
D) Güney