1. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
2. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A) Garaj
B) Durak
C) Otopark
D) Park yeri
3. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
A)
B)
C)
D)
4. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Banketten gitmelidir.
B) Aracının hızını artırmalıdır.
C) Öndeki aracı geçmemelidir.
D) Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.
5. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A)
B)
C)
D)
7. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
A) Yaya geçidi
B) Bisiklet yolu
C) Taralı alana girilmez
D) Yavaşlama uyarı çizgileri
8. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
B) Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir.
C) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D) Sadece para cezası verilir.
9. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 80
B) 90
C) 100
D) 110
10. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öndeki aracın durması
B) Öndeki aracın yavaşlaması
C) Görüş mesafesinin kötü olması
D) Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
11. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
12. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
B) İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
13. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
B) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C) Hızlanarak yoluna devam etmeli
D) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
14. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A) Hız sınırlamasına
B) Trafik yasaklarına
C) Çevreyi rahatsız etmemeye
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
15. Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
16. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A) Birkaç defa selektör yaparak
B) Acil uyarı ışıklarını yakarak
C) Birkaç defa korna çalarak
D) Dönüş ışıklarını yakarak
17.  
  • I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
  • II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
  • III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
18. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması
B) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
C) Zarar verdiği aracın sahibini bulması
D) Trafik görevlisine haber vermesi
19.  
  • I. Reflektör
  • II. İlk yardım çantası
  • III. Yangın söndürme cihazı
Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
20. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A) Bir meslek sahibi olmak
B) Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
C) Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
D) Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
21.
  • Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.
  • Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.
Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) D - Y
B) Y - D
C) D - D
D) Y - Y
22. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A) Kötü koku yayması
B) Çirkin görünüm arz etmesi
C) Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
D) Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi