1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A) Telaşlı ve tedirgin olması
B) İletişim becerilerinin zayıf olması
C) Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
D) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
2. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak ................. değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) dolaşım
B) bilinç durumu
C) solunum
D) hava yolu açıklığı
3.  
  • I. El freninin çekilmesi
  • II. Kontağın kapatılması
  • III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması
Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
4.  
  • Bir el alına yerleştirilir.
  • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
  • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şok pozisyonu
B) Yarı oturuş pozisyonu
C) Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
5. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
6. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A) Kan şekeri düştüğünde
B) Tam tıkanma yaşadığında
C) Kanaması olduğunda
D) Kalbi durduğunda
7. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
A) Kanamanın sızıntı şeklinde olması
B) Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması
C) Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
D) Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
B) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
C) Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
D) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
9. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A) Bilinç kontrolünün yapılması
B) Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi
C) Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D) Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
10. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
B) Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
C) Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması
D) Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi
11. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
A) Koma
B) Bayılma
C) Sara krizi
D) Ateşli havale
12. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rentek manevrası
B) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
C) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D) Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
13. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C) Kaza yapma riskinin azalması
D) Sürüş yeteneğinin artması