1. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? 
A) Kendi kendine kurallar koymak
B) Bencilce davranışlarda bulunmak
C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
2.  
 • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
 • Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek
Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?  
A) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
B) Karayolları Genel Müdürlüğüne
C) Emniyet Genel Müdürlüğüne
D) İçişleri Bakanlığına
3. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.   Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
A) Yalnız 2
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
4. Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?
A)
B)
C)
D)
5. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A)
B)
C)
D)
7. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?
A)
B)
C)
D)
8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) 08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini
B) 08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini
C) 08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
D) 08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini
9. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
A) Yavaşlama çizgisi
B) Taralı alana girilmez.
C) Bölünmüş yol başlangıcı
D) Taralı alan içine park edilebilir.
10. Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.   Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? 
A) 50 - 10
B) 100 - 20
C) 150 - 30
D) 200 - 40
11. Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
A) Hızını azaltmalı
B) Öndeki aracı geçmeli
C) En sol şeritten gitmeli
D) Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
12. Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
13. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
B) Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
C) Uzağı gösteren lambaları yakması
D) Taşıt yolunun soluna yaklaşması
14. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Dar bir kavisle dönmesi
B) Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
C) Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
D) Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
15. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
B) Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
C) Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
D) Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
16.  
 • I. Ambulansa eskortluk yapmak
 • II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
 • III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak
  Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A) Yalnız I
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
17. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?
A) Yalnız III
B) I ve II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.
18. Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
A) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
B) Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
C) Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
D) Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması
19. Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?
A) Yükseklik
B) Uzunluk
C) Genişlik
D) Ağırlık
20.  
 • I. Araç içinde savrulma
 • II. Araçtan dışarı fırlama
 • III. Ölüm ve yaralanmalarda artma
  Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır? 
A) Yalnız I
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
21. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir? 
A) Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
B) Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
C) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
D) Arkadan çarpmak
22. Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? 
A) 2
B) 5
C) 7
D) 10
23.  
 • Gereksiz yere korna çalınması
 • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
 • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi
  Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? 
A) Yolculuğun huzurlu geçmesine
B) Yolculuk süresinin kısalmasına
C) Trafiğin hızlı akmasına
D) Gürültü kirliliğine