1. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A) Şaft
B) Alternatör
C) Marş motoru
D) Amortisör
2. Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
A) İş zamanı
B) Marş zamanı
C) Emme zamanı
D) Sıkıştırma zamanı
3. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? 
A) Ayna ayarları
B) Yakıt seviyesi
C) Araç lastikleri
D) Koltuk ayarları
4. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 
A) Lastik basıncının düşük olduğunu
B) El freninin çekili olduğunu
C) Sis lambalarının yandığını
D) Fren balatalarının bittiğini
5. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? 
A) Motorun verimli çalışmasına
B) Aracın daha yavaş gitmesine
C) Akünün daha çabuk bitmesine
D) Motordaki aşıntıların artmasına
6. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Havanın serin olması
B) Silecek lastiklerinin eskimesi
C) Cam suyu seviyesinin azalması
D) Silecek motorunun yavaş çalışması
7. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A) Polen filtresinin
B) Fren hidroliğinin
C) Araç lastiklerinin
D) Soğutma suyunun
8. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A) Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
B) Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
C) Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
D) Araç yakıtının azalması
9. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A) Klimanın açık olması
B) Ani duruş ve kalkış yapılması
C) Hava filtresinin değiştirilmesi
D) Camlar açık şekilde seyahat edilmesi