1. Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir? 
A) İlaçla tedavi
B) Hasar tespiti
C) Temel yaşam desteği
D) Olay yeri değerlendirmesi
2. Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?  
A) Sinir sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Dolaşım sistemi
D) Boşaltım sistemi
3. Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A) Göz bebeklerinin genişlemesi
B) Solunumun yüzeyselleşmesi
C) Kan basıncının artması
D) Nabzın yavaşlaması
4. Bebeklerde yapay solunumun uygulan­ masıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve bur- nunu içine alacak şekilde yerleştirir.
B) Bebeğin göğsünü yükseltmeye yara- yacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.
C) Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.
D) Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.
5. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kaza-zedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.   Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? 
A) Üçgen bandaj uygulaması
B) Heimlich manevrası
C) Turnike uygulaması
D) Rentek manevrası
6. Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir? 
A) Kesik kesik akan bir kanama olması
B) Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
C) Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
D) Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması
7.  
  • I. Aşırı sıvı kaybı
  • II. Kalp ritim bozuklukları
  • III. Başa şiddetli darbe alınması
  Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir? 
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
8. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini­ söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan­ ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız? 
A) Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
B) Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek
C) Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
D) Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek
9. Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kaza­ zedeye yapılacak ilk yardım uygulamala-rındandır?
A) Çıkan eklemin yerine oturtulması
B) Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması
C) Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi
D) Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması
10.  
  • Uzun süreli bilinç kaybıdır.
  • Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?   
A) Şok
B) Koma
C) Bayılma
D) Baş dönmesi
11. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? 
A) Yarı oturur pozisyon verilmesi
B) Egzersiz yapmasının sağlanması
C) Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
D) Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi
12. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.   Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır? 
A) Yaralıya uzak mesafede çalışması
B) Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
C) Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
D) Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi