1. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olma­sı gereken davranışlardandır?
A) Kendini üstün görmek
B) Kendi kendine kurallar koymak
C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
2. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A) Dinç ve zinde olma
B) Reflekslerinde zayıflama
C) Manevra kabiliyetinde artma
D) Aşırı hareketli ve uyumlu olma
3. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D) Aracının arıza yapması
4. Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yap­makla görevli değildir?
A) Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
B) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
C) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
D) Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
5. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A) Trafik suçu
B) Trafik terörü
C) Trafik kusuru
D) Trafikten men
6. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
B) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
C) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
D) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
7. Trafik görevlisinin gecele­yin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
A) Dur işareti
B) Geç işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti
8. Şekildeki aracın yoluna devam edebilme­si için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
A) Sarı
B) Yeşil
C) Kırmızı
D) Kırmızı ile birlikte sarı
9. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasak­tır?
A) Araçların takip mesafesine uyması
B) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
C) 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçer­ken hızını arttırması
10. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A) Demir yolu alt geçidine
B) Demir yolu üst geçidine
C) Kontrollü demir yolu geçidine
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine
11. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A) Kavşağa
B) Köprüye
C) Tali yola
D) Demir yoluna
12. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
A)
B)
C)
D)
13. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) U dönüşü yapmayı
D) Ada etrafında dönmeyi
14. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A)
B)
C)
D)
15. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
A) Hızın artırılması gerektiğini
B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
D) Durma, duraklama ve park etmenin yasak­lanmış olduğunu
16. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığın­da kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisin­de; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürme­si yasaktır?
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3
17. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
A) Taşıma sınırını
B) Sınırlı yükseklik gabarisini
C) Geçme yasağını
D) Dingil ağırlığını
18. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A) 50
B) 70
C) 80
D) 90
19. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
20. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsü­nün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
21. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağı­dakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
B) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
C) Geniş kavisle dönülmesi
D) Dar kavisle dönülmesi
22. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 1 – 2 – 3
B) 2 – 1 – 3
C) 3 – 1 – 2
D) 3 – 2 – 1
23. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A) Motosiklet
B) İtfaiye aracı
C) Tarım traktörü
D) Toplu taşıma aracı
24. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangi­si doğrudur?
A) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücü­süne yol vermesi
B) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücü­süne yol vermesi
C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücü­sünü ikaz edip durdurması
D) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
25. Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
A)
B)
C)
D)
26. Geceleyin öndeki aracı yakından takip eder­ken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A) Sis ışıklarını
B) Park ışıklarını
C) Yakını gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları
27. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A)
B)
C)
D)
28. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sü­rücülerin koruma başlığı ve koruma gözlü­ğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
A) Otobüslerde
B) Minibüslerde
C) Otomobillerde
D) Motosikletlerde
29. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücü­sünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
30. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangi­sini yapması yasaktır?
A) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
31. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araç­larda bulunması zorunludur?
A) Kasko poliçesi
B) Yağ değişim kartı
C) Araç tescil belgesi
D) Periyodik bakım kartı
32. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A) Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
B) Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
C) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
D) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması