1. İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A) 110
B) 112
C) 177
D) 185
2. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A) Kalp
B) Yutak
C) Mide
D) Akciğer
3. Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A) Deri renginin gözlenmesi
B) Soluk verişinin hissedilmesi
C) Solunum sesinin dinlenmesi
D) Solunum hareketlerinin gözlenmesi
4. Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
A) Solunum güçlüğü olanlarda
B) Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
C) Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D) Boyun omurlarında hasar olanlarda
5. I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
6. Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A) Kalp masajı
B) Atelle tespit
C) Köprü tekniği
D) Rentek manevrası
7. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A) Diş eti kanaması
B) Atardamar kanaması
C) Toplardamar kanaması
D) Kılcal damar kanaması
8. Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A) Çene altına
B) Şakak bölgesine
C) Kasığın iç kısmına
D) Köprücük kemiğinin iç kısmına
9. Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A) Sindirime yardımcı olmak
B) Vücut sıcaklığını düşürmek
C) Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
10. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A) Şiddetli baş yaralanması
B) Göğüs zedelenmesi
C) Dalak yırtılması
D) Mide delinmesi
11. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Sürekli buzla ovulur
B) Kuvvetli masaj yapılır
C) Sıcak uygulama yapılır
D) Hareketsiz kalması sağlanır
12. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şok
B) Bayılmaz
C) Koma
D) Kansızlık
13. Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A) Kollarının baş hizasında durmasına
B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına