1. Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A) Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
B) Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
C) Radyo veya müzik açması
D) Derin nefes alması
2. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
B) Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
C) Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
D) Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
3. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A) Mizacın
B) Beden dilinin
C) Trafik adabının
D) Konuşma üslubunun
4. Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A) Bencil
B) Sorumsuz
C) Görgü seviyesi düşük
D) Empati düzeyi yüksek
5. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A) Öfke
B) Bencillik
C) Diğergamlık
D) Sabırsızlık
6. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
A) Öfkeli olmak
B) Sabırlı olmak
C) Başarılı iletişim kurmak
D) Bencillikten uzak durmak