1. Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A) Aşırı tepki gösterilmesi
B) Birdenbire sinirlenilmesi
C) Bencillikten uzak durulması
D) Kaba ve saldırgan davranılması
2. Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A) Hareket sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Dolaşım sistemi
D) Merkezi sinir sistemi
3. Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araç
B) Ticari taşıt
C) Arazi taşıtı
D) Taşıt katarı
4. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?

A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 2 ve 4
5. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Düz gitmeleri
B) Düz gideceklerse beklemeleri
C) Sağa döneceklerse beklemeleri
D) Yol açıksa sola dönüş yapmaları
6. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Yolun solundan gitmesi
B) Takip mesafesini azaltması
C) Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
D) Sağa dönüş lambasını yakması
7. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Kasisli yolu
B) Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C) Açılan köprüye yaklaşıldığını
D) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
8. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A)
B)
C)
D)
9. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A)
B)
C)
D)
10. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A)
B)
C)
D)
11. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A) 1,5
B) 2,5
C) 3,5
D) 4,5
12. Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3
13. Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 60
14. Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A)
B)
C)
D)
15. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
B) Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C) Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D) Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
16. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) U dönüşü yapmalı
B) 1 numaralı araca yol vermeli
C) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D) 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
17. Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A) El freninin çekilmesine
B) Motorun durdurulmasına
C) Park lambasının yakılmasına
D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
18. Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
B) İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
C) Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
D) Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
19. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

A) 3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
B) 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
C) Diğer araçların durmasını sağlamalı
D) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
20. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A) Otobüs
B) Minibüs
C) Motosiklet
D) Otomobil
21. Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A) Dönüş ışıklarını yakarak
B) Birkaç defa korna çalarak
C) Acil uyarı ışıklarını yakarak
D) Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
22. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
23. Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A) Koyu renk giysiler giyilmesi
B) Aracın kapılarının açık tutulması
C) Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
D) Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
24. Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A) Akan trafiği kontrol etmek
B) Yolu hemen trafiğe açmak
C) Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
D) Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
25. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
26. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A)
B)
C)
D)
27. Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A) Batı
B) Doğu
C) Kuzey
D) Güney