1. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A) Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
B) Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
C) Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
D) Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
2. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A) Vücut ısısının düşürülmesini
B) Solunumun değerlendirilmesini
C) Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
3. I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
4. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
A) 1CM
B) 2CM
C) 5CM
D) 6CM
5. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A) Mide
B) Böbrekler
C) Akciğerler
D) Safra kesesi
6. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A) Kandaki oksijen oranının artması
B) Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
C) Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
D) Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
7. Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A) Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
B) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
C) Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D) Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
8. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şok
B) Burkulma
C) Kalp durması
D) Kulak çınlaması
9. I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III
10. Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Saç dökülmesine
B) Omurilik zedelenmesine
C) Bilinç seviyesinin artmasına
D) Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
11. Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
B) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D) Burkulan bölgeye masaj yapılması
12. Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A) Solunum ve nabız kontrolü
B) Sıkan giysilerin gevşetilmesi
C) Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
D) Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
13. Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Sırtta taşıma yöntemi
B) Rentek manevrası
C) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi