1. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
A) Dur
B) Hızlan
C) Yavaşla
D) Sağa yanaş
2. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A) Okul geçidine
B) Yürüyüş yoluna
C) Gençlik kampına
D) Alt veya üst geçitlere
3. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Banketten gitmeli
B) Takip mesafesini artırmalı
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı
4. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A)
B)
C)
D)
5. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Kamyon garajını
B) Kamyonun giremeyeceğini
C) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D) Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu
6. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
A) Hızın artırılması gerektiğini
B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
D) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
7. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A) Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
B) Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D) Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
8.
I. Aracın yük ve teknik özelliğine
II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
9. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
A) Takip mesafes
B) Geçiş mesafesi
C) Görüş mesafesi
D) İntikal mesafesi
10. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
C) Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
D) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
11. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A) İstediği şeridi
B) 1 numaralı şeridi
C) 2 numaralı şeridi
D) 3 numaralı şeridi
12. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 1 - 2 - 3
B) 2 - 1 - 3
C) 3 - 1 - 2
D) 3 - 2 - 1
13. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A) İtfaiye aracı
B) Motosiklet
C) Tarım traktörü
D) Toplu taşıma aracı
14. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A) El freninin çekilmesine
B) Motorunun durdurulmasına
C) Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
15. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A) Sis ışıklarını
B) Acil uyarı ışıklarını
C) Uzağı gösteren ışıkları
D) Yakını gösteren ışıkları
16. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yüklerin bağlanması
B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
17. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A) Kazaların önlenmesi
B) Sürücülerin dikkatinin artırılması
C) Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
D) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi