1.
I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A) Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
B) Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
C) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek
D) Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
3. Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A) Trafik suçu
B) Trafik terörü
C) Trafik kusuru
D) Trafikten men
4. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A) Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması
B) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C) Sürücülerin kurallara uymaması
D) Yolların bakımsız olması
5. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A) Viraja girmeden önce hızı artırmak
B) Aracı kullanırken yola konsantre olmak
C) Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D) Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
6. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A) Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
B) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C) Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
D) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
7. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.
Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A) Hırçınlık
B) Bencillik
C) Sorumluluk
D) Hoşnutsuzluk
8. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?
A) Öfke
B) Sabır
C) İnatlaşma
D) Aşırı tepki
9. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A) Bencil
B) Sorumsuz
C) Görgü seviyesi düşük
D) Empati düzeyi yüksek
10. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A) Beden dilinin
B) Bencilliğin
C) İnatlaşmanın
D) Tahammülsüzlüğün
11. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A) Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
B) Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
C) Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
D) Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi