1. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
A) Marş sistemi
B) Yağlama sistemi
C) Direksiyon sistemi
D) Aydınlatma sistemi
2.
I. LPG
II. Benzin
III. Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A) Klimanın açılması
B) Koltuğun ayarlanması
C) Aynaların ayarlanması
D) Emniyet kemerinin takılması
4. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
A)
B)
C)
D)
5. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?
A) Yağdanlık
B) Yağ çubuğu
C) Yağ filtresi
D) Yağ pompası
6. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akü
B) Platin
C) Sigorta
D) Alternatör
7. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın motorunu çalıştırabilmek
B) Aracın hareket etmesini engellemek
C) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
D) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
8. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Antifriz kontrol edilir
B) Önemsenmez yola devam edilir
C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir
D) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
9. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A) Aşırı hız yapılması
B) Frenlerin ayarsız olması
C) Rölanti ayarının bozuk olması
D) Lastiklerin havasının az olması
10.
I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III