1.
I. Kazazedenin tedavi edilmesi
II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
2. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A) Kalp
B) Akciğerler
C) Pankreas
D) Böbrekler
3. Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçları- nın ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
A) Koruma
B) Bildirme
C) Kurtarma
D) Tedavi etme
4. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A) Aşırı hareketlilik
B) Bilincin açık olması
C) Kalp atımının olmaması
D) Hızlı ve yüzeysel solunum
5. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A) Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
B) Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
C) Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
D) Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
6. Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
A) Koma
B) Kısmi tıkanma
C) Tam tıkanma
D) Solunum durması
7. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
A) Huzursuzluk
B) Baş dönmesi
C) Dudak çevresinde morarma
D) Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
8. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
A) Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
B) Yan yatış pozisyonuna getirilmesi
C) Başının geriye doğru itilmesi
D) Sırtüstü yatırılması
9. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A) Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
B) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
C) Ağızdan ılık içecekler verilmesi
D) Batan cismin çıkarılması
10. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
B) Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi
C) Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi
D) Boğucu sargı (turnike) uygulanması
11. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A) Şok pozisyonu
B) Sırtüstü yatış pozisyonu
C) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
D) Baş geride yarı oturuş pozisyonu
12. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A) İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
B) İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
C) Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
D) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması