1. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.” Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) trafik adabı
B) trafik cezası
C) trafik terörü
D) trafik müfettişi
2. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?
A) Asabi
B) Aşırı tepkili
C) Kaba ve saldırgan
D) Saygılı ve nezaketli
3. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?
A) Trafikteki araç sayısını
B) Sürücünün kaza yapma riskini
C) Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını
D) Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini
4. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
A) Bencillik
B) Saldırganlık
C) Diğergamlık
D) Sorumsuzluk
5. Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?
A) Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması
B) Kazaya karışma olasılığının azalması
C) Kural ihlallerinin artması
D) Dikkatin dağılması
6.  
  • I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
  • II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
  • III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
  • IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
A) I ve II.
B) I, III ve IV.
C) II, III ve IV.
D) I, II, III ve IV.