1. Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elekt­rik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A) Akü
B) Marş motoru
C) Silecek motoru
D) Otomatik klima
2. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A) Buji kıvılcımı ile
B) Elektrik motoru ile
C) Dışarıdan ısıtılarak
D) Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
3.
I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yuka­rıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
4. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A) Kabin
B) Gösterge paneli
C) Başlık
D) Sigorta tablası
5. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik ba­kımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A) Yağ filtresi
B) Polen filtresi
C) Yakıt filtresi
D) Ekran filtresi
6. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) El freninin daha iyi tutmasına
B) Motor parçalarının zarar görmesine
C) Egzoz susturucusunun delinmesine
D) Lastik hava basınçlarının düşmesine
7. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A) Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
B) Yakıt deposunun dolu olması
C) Bujilerin ayarsız olması
D) Aracın hızlı sürülmesi
8. Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Flaşör arızalıdır.
B) Akü gerilimi düşüktür.
C) Geri vites müşiri arızalıdır.
D) Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
9. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
A) Asit ilave edilmeli
B) Saf su ilave edilmeli
C) Hava filtresi değiştirilmeli
D) Kutup başları gevşetilmeli
10. Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir. Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A) Antifriz
B) Motor yağı
C) Fren hidroliği
D) Akü elektroliti
11. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
A) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B) Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
C) Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
D) Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
12. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakiler­den hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A) Sinyal ampulü
B) Hava filtresi
C) Hız göstergesi
D) Yakıt göstergesi