1. Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numa­ralarından hangisini aramalıdır?
A) 110
B) 112
C) 155
D) 156
2. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A) Organ
B) Hücre
C) Sistem
D) Destek doku
3. Resimde soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırık kontrolünün yapılması
B) Kanamanın kontrol edilmesi
C) Şok pozisyonunun verilmesi
D) Hava yolu açıklığının sağlanması
4. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Yan yatış
B) Yarı oturuş
C) Sırtüstü yatış
D) Yüzüstü yatış
5. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede­de kesinlikle olması gereken durum aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Bilinç kaybı olması
B) Reflekslerin kaybolması
C) Sesli uyaranlara tepki vermemesi
D) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
6. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana­masının özelliğidir?
A) Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atım­larına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B) Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
C) Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D) Kanamanın sızıntı şeklinde olması
7. Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutu­lursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Beyin kanaması riski artar.
B) Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
C) Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
D) Atardamarlardan nabız hissedilemez.
8. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A) Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
B) Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
C) El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
D) Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
9. Kazazedenin naklinden önce, yaralanma­larda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
B) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
C) Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
D) Yarayı temiz pamukla kapatmak
10. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolün­de tutulur
11. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A) Pazı kemiği
B) Kaval kemiği
C) Kaburga kemiği
D) Uyluk kemiği
12. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A) Kaburgalarında kırık olanlar
B) Kalça kemiğinde kırık olanlar
C) Açık göğüs yaralanması olanlar
D) Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
13. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A) Eklemde morarma ve şişlik
B) Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
C) Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
D) Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
14. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yuka­rıda ve soğuk tutulması
B) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağı­da ve sıcak tutulması
C) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
D) Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
15. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen ke­sildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A) Şok
B) Koma
C) Hâlsizlik
D) Zehirlenme
16. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdaki­lerden hangisidir?
A) Açık karın yarası olan
B) Bilinci yerinde olmayan
C) Ayak kemiğinde kırık olan
D) Solunum yolu zehirlenmesi olan