1. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
A) Trafik ışıkları
B) Trafik görevlisi
C) Trafik levhaları
D) Yer işaretlemeleri
2. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?
A) Şerit
B) Banket
C) Geçiş yolu
D) Bağlantı yolu
3. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A) Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
B) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
D) Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
4.
 • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
 • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa
  Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Mola verilmeli
B) Yola devam edilmeli
C) Gözler ovuşturulmalı
D) Baş dik tutulmaya çalışılmalı
5. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?
A)
B)
C)
D)
6. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”   Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
A)
B)
C)
D)
7. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A) Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
B) Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
C) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
D) Durmadan dikkatli geçmeli
8. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A)
B)
C)
D)
9. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) Taşıt giremez
B) Motosiklet giremez
C) Taşıt trafiğine kapalı yol
D) Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol
10. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
A) 50
B) 70
C) 90
D) 110
11. Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
B) Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Öndeki aracın geç işaretine uymalı
12. Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
A) 50 metre sonra durmalı
B) Asgari (en az) 50 km/saat hızla gitmeli
C) Azami (en fazla) 50 km/saat hızla gitmeli
D) Öndeki araçla arasında 50 metre mesafe bırakmalı
13. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
14. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
15. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
A) Dar bir kavisle dönmeli
B) Hızını azaltmadan kavşağa girmeli
C) Karşıya geçen yayaya yol vermeli
D) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
16.
 • I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması
 • II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması
 • III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması
Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
17. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A) LPG
B) Benzin
C) Motorin
D) Biyodizel
18. Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A) Trafik kazalarının
B) Trafik işaret levhalarının
C) Trafikteki görevli sayısının
D) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların
19. Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
A) Eskort eşliğinde
B) Seyyar tepe lambası taktırara
C) Sesli ve ışıklı işaretler vererek
D) Araçlarında bir gözcü bulundurarak
20.
 • I. Arkadan çarpma
 • II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
 • III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme
  Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
21. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
A) Çevre
B) Çevre hakkı
C) Çevre düzeni
D) Çevre koruma
22. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A) Periyodik bakım kartı
B) Araç tescil belgesi
C) Yağ değişim kartı
D) Kasko poliçesi
23.
 • I. Reflektör
 • II. İlk yardım çantası
 • III. Yangın söndürme cihazı
  Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III