1. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağı­daki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
B) Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
C) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
2. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A) Dizel motor
B) Marş motoru
C) Benzinli motor
D) Buhar makinesi
3. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalış­ma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A) Ani olarak gaz verilmesi
B) Yan aynaların kontrol edilmesi
C) Sol sinyal lambalarının yakılması
D) Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
4. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
A) Şarj sisteminin çalışmadığını
B) Yağ basıncının çok düştüğünü
C) Lastikte basınç kaybı olduğunu
D) Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldi
5. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A) Depodaki yakıtın bitmesi
B) Supap ayarının bozulması
C) Hava filtresinin kirli olması
D) Yakıt pompasının ayarsız olması
6. Birbiri üzerinde hareket eden motor parça­larının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Şarj sistemi
B) Yağlama sistemi
C) Marş sistemi
D) Ateşleme sistemi
7. Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yük­lenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?
A) Buji
B) Ampul
C) Sigorta
D) Enjektör
8. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın motorunu çalıştırabilmek
B) Aracın hareket etmesini engellemek
C) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
D) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
9. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
B) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C) Önemsenmez, devam edilir.
D) Yakıt seviyesi kontrol edilir.
10. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasar­rufu sağlar?
A) Düşük kaliteli yakıt kullanmak
B) Devamlı düşük vites ile gitmek
C) Devamlı büyük vites ile gitmek
D) Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak