1. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamala­rına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A) Hastanede
B) Olay yerinde
C) Ambulans içinde
D) Sağlık merkezinde
2. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A) Sinir sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Boşaltım sistemi
D) Solunum sistemi
3. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıy­la hissedilmesine ne denir?
A) Nabız
B) Solunum
C) Vücut ısısı
D) Kan şekeri
4. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
B) Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
C) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D) Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi solunum durması­nın nedenlerinden biri değildir?
A) Suda boğulma
B) Birinci derece yanıklar
C) Zehirli gazların solunması
D) Solunum yolunun tıkanması
6. Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan do­laşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A) Kalp masajı
B) Atelle tespit
C) Köprü tekniği
D) Rentek manevrası
7. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygu­lamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A) 1-2 dakika
B) 5-10 dakika
C) 15-20 dakika
D) 30-40 dakika
8. Aşağıdakilerden hangisi açık yara­larda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Yaraya merhem sürmek
B) Yaraya pamuk koyarak sarmak
C) Kanama varsa şoka karşı önlem almak
D) Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
9. Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler sonucu omurilik zedelenme­sine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A) Felç
B) Saç dökülmesi
C) Bulantı ve kusma
D) Bedensel aktivitede artma
10. Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Üşümeyi engellemek
B) Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
C) Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
D) Kırık kemik uçlarının dokulara zarar verme­sini engellemek
11. Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeyleri­nin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A) Kırık
B) Çıkık
C) İncinme
D) Burkulma
12. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
A) Sadece kol eklemlerinde
B) Sadece bacak eklemlerinde
C) Hareketli eklem bölgelerinde
D) Hareketsiz eklem bölgelerinde
13. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
A) Sara
B) Koma
C) Bayılma
D) Halsizlik