1. Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A) İtfaiye
B) Ambulans
C) Polis imdat
D) Jandarma imdat
2. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A) Adı ve soyadının öğrenilmesi
B) Kullandığı ilaçların belirlenmesi
C) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
D) Solunum sayısının değerlendirilmesi
3. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A) Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
B) Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
C) Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
D) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
4. Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
A) Kanamanın durdurulması için
B) Dolaşımın değerlendirilmesi için
C) Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
D) Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
5. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A) 2 Yetişkin – 1 Bebek
B) 3 Yetişkin – 2 Bebek
C) 5 Yetişkin – 4 Bebek
D) 7 Yetişkin – 6 Bebek
6. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A) Böbrek
B) Akciğer
C) Bağırsak
D) Karaciğer
7. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Şok
B) Havale
C) Epilepsi
D) Bayılma
8. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
9. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A) Öksürmek
B) Yutkunmak
C) İdrar kaçırmak
D) Sesli dürtülere tepki vermek
10. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
A)
B)
C)
D)
11. I. Damar ve sinir sıkışmasına II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
12. Sürükleme yöntemleri; I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında, II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış