1. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygu­lamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Mevcut araç-gereçlerle yapılması
B) Hayat kurtarıcı uygulamalar olması
C) Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması
D) Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
A) Kan
B) Kalp
C) Eklemler
D) Kan Damarları
3. İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A) Solunumun değerlendirilmesini
B) Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C) Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
4. Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
B) Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
C) Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
D) Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
5. I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış halindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
6. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajın­da göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
7. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt­mak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıka­narak temizlenmesi
8. İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacakları­nı 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulma­sını sağlamıştır.

İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygula­malarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Şokun engellenmesini
B) Kanamanın durdurulmasını
C) Zihinsel aktivitenin korunmasını
D) Sindirim işlevinin rahat olmasını
9. I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
10. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygu­lamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A) Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
B) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
C) Dik oturur şekilde pozisyon vermek
D) Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
11. Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütün­lüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A) Kırık
B) Çıkık
C) Zorlama
D) Burkulma
12. Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri ani­den düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
A) Titreme
B) Zindelik
C) Yorgunluk
D) Aniden Acıkma
13. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
14. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
A) Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çev­rede meydana gelen zararı azaltmak
B) Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
C) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D) Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
15. Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
A) Banket
B) Ana yol
C) Tali yol
D) Bölünmüş yol
16. Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yolla­rındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
17. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?
A)
B)
C)
D)
18. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A) Durmadan, dikkatli geçmeli
B) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C) Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D) Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçme
19. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
A) Dur
B) Yolver
C) Ayrılma şeridi
D) Tırmanma şeridi
20. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandı­ğı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A) 5 yıl
B) 2 yıl
C) 1 yıl
D) 6 ay
21. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A) Demir yolu alt geçidine
B) Demir yolu üst geçidine
C) Kontrollü demir yolu geçidine
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine
22. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Taşıt yolunun soldan daralacağını
B) Taşıt yolunun sağdan daralacağını
C) Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
D) İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
23. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
B) Hız sınırlaması sonunu
C) Geçme yasağı sonunu
D) Park yasağını
24. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Kamyon garajını
B) Kamyonun giremeyeceğini
C) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
25. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyol­da otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir
A) 120
B) 110
C) 100
D) 80
26. Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A) Durma
B) Bekleme
C) Duraklama
D) Park etme
27. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 4
28. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektir­diği kadar
B) Kendilerini geçmek isteyen araçların güven­le girebilecekleri kadar
C) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
D) Araç uzunluğunun üç katı kadar
29. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A) 2 numaralı aracın geçmesini beklemek
B) Hızlanarak yoluna devam etmek
C) Sağa dönüş işareti vermek
D) Dar bir kavisle dönmek
30. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor. Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Sağa sinyal vermesi
B) Yayaların geçişini beklemesi
C) Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D) Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
31. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun kar­şılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Otomobil, kamyona
B) Kamyon, otomobile
C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
D) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
32. Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyreder­ken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A) Sis ışıkları
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıklar
33. Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil bel­gesi düzenlenir.
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
34. Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yap­ması yasaktır?
A) İşaret vermeden şerit değiştirmesi
B) Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
C) Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
D) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
35. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır ?
A) Otomobilin tali yolda olması
B) İtfaiye aracının ana yolda olması
C) İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
D) İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
36. Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilen­lerden hangilerinin kullan­ması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV
37. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüz­deleri (%) verilmiştir. Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B) Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
C) Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
D) Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
38. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
39. Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangi­sinin motorlu taşıt sürücü adayında bu­lunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A) Renk körlüğü
B) Alkol bağımlılığı
C) Psikotrop madde bağımlılığı
D) Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
40. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıda­kilerden hangisine katkı sağlar?
A) Yakıt sarfiyatının artmasına
B) Çevre kirliliğinin azalmasına
C) Gürültü kirliliğinin artmasına
D) Trafik yoğunluğunun artmasına
41. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A) Şaft
B) Tekerlek
C) Motor
D) Vites Kutusu
42. I- LPG
II- Benzin
III- Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıt­lardan hangileri kullanılır?
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 2 ve 3
D) 1, 2, 3
43. Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde­ki gösterge sürücüye neyi bildirir?
A) Karterdeki yağ miktarını
B) Depodaki yakıt miktarını
C) Soğutma suyu sıcaklığını
D) Radyatördeki su seviyesini
44. Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilir?
A) Aracın düz zeminde olmasına
B) Aracın yan tarafına eğik olmasına
C) Aracın ön tarafının kalkık olmasına
D) Aracın arka tarafının kalkık olmasına
45. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastikle­rin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
A) Motorun yağ yakmasına
B) Motorun sarsıntılı çalışmasına
C) Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına
D) Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
46. Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangi­sidir?
A) Mavi
B) Beyaz
C) Yeşil
D) Kırmızı
47. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangi­sine dikkat edilir?
A) Yağ seviyesine
B) Antifriz seviyesine
C) Elektrolit seviyesine
D) Hidrolik yağ seviyesine
48. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Antifriz
B) Benzin
C) Asitli Su
D) Motorin
49. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağ­lama sisteminin çalışmadığını gösterir?
A)
B)
C)
D)
50. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Termostat çıkartılmalı
B) Eskimiş bujiler değiştirilmeli
C) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı