1. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
A) Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin geliş­mesine katkıda bulunmak
B) Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak
C) Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek
D) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
2. I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
3. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
A) Banket
B) Yaya yolu
C) Yaya geçidi
D) Bisiklet yolu
4. Trafik görevlisinin gecele­yin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
A) Geç işareti
B) Dur işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti
5. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
A) Oklu ışık sarı yandığında
B) Oklu ışık yeşil yandığında
C) Oklu ışık kırmızı yandığında
D) Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
6. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Hızını artırması
B) Sert fren yapması
C) Vitesi boşa alması
D) Uygun vitesle inmesi
7. Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
A)
B)
C)
D)
8. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geç­mek yasaktır anlamındadır?
A)
B)
C)
D)
9. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Otobüs yolunu
B) Otobüslerin park yerini
C) Otobüsün giremeyeceğini
D) Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
10. Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A)
B)
C)
D)
11. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
A) Bisiklet yolu
B) Motosiklet yolu
C) Bisiklet giremez
D) Motorlu bisiklet yolu
12. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
A) Bankette
B) Orta şeritte
C) En sağ şeritte
D) En sol şeritte
13. Şekildeki kara yolu bölümünde sürücü­lerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Hızını azaltması
B) Hız sınırını aşması
C) Önündeki aracı geçmesi
D) Takip mesafesini azaltması
14. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
A) Otomobil
B) Motosiklet
C) Telikeli madde taşıyan taşıt
D) Lastik tekerlekli traktör
15. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesin­likle doğrudur?
A) 1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı
B) 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
C) 2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı
D) 3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği
16. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
A) Sağa ve sola dar
B) Sağa ve sola geniş
C) Sağa dar, sola geniş
D) Sağa geniş, sola da
17. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A) Otobüs
B) Traktör
C) Otomobil
D) İş makinesi
18. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangi­sine dikkat etmek zorundadır?
A) Hız sınırlamasına
B) Trafik yasaklarına
C) Çevreyi rahatsız etmemeye
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
19. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Minibüs, kamyona
B) Kamyon, minibüse
C) Hızı fazla olan, diğerine
D) Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
20. Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhaları­na yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A) 100
B) 120
C) 150
D) 200
21. Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Dönüş ışıklarının
B) Sis veya park ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
22. Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanma­ya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
A) Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
B) Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
C) Denetimlerde problem yaşamamak
D) Ceza almaktan çekinmek
23. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A) Sürücü belgesi
B) Araç tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Servis bakım belgesi
24. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
B) Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmak­ta olduğu
C) Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
D) Az miktarda alınan alkolün sürücünün ref­leksini güçlendirdiği
25. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A) Bisiklet
B) Motosiklet
C) Lastik tekerlekli Traktör
D) Tehlikeli madde taşıyan araç
26. E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşa­ğıdaki araçlardan hangisini süremez?
A) Otobüs
B) Kamyon
C) Minibüs
D) Motosiklet
27. Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
A) Aracının eski parçalarını çevreye atması
B) Aracının bakımını zamanında yaptırması
C) Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması
D) Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması