1. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi ge­reken kazazede aşağıdakilerden hangisidir
A) Ölmüş olan
B) Ağır kanamalı olan
C) Birinci derecede yanığı olan
D) Ayak bileğinde burkulma olan
2. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A) Boşaltım sistemini
B) Dolaşım sistemini
C) Hareket sistemini
D) Sindirim sistemini
3. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
B) Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C) Solunumun değerlendirilmesini
D) Kanamanın durdurulmasını
4. Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin han­gi durumundan anlaşılır?
A) Yüzünün sararmasından
B) Nabız sayısının azalmasından
C) Vücut sıcaklığının azalmasından
D) Göğüs kafesinin yükselmesinden
5. I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanama­larına ait bir özelliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III
6. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralan­malarında, kanamayı azaltmak için ba­sınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasık iç kısmı
B) Kolun üst kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Karnın ön üst kısmı
7. Aşağıdaki durumların hangisinde, kazaze­denin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılma­sı doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A) Şok durumu
B) Beyin kanaması
C) Ayak bölgesinden yılan sokması
D) Akciğer zedelenmesi ve kanaması
8. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A) Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
B) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geri­ye çekilmesi
C) Burun üzerine ve enseye buz konulması
D) Yüzün soğuk su ile yıkanması
9. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını dü­şündüren en önemli bulgu hangisidir?
A) Yüzün yaralanması
B) El bileğinin burkulması
C) Köprücük kemiğinin kırılması
D) Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
10. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A) Şoka girmiş olan
B) Omurga kırığı olan
C) Kol kemiği kırık olan
D) Kalça kemiği kırık olan
11. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
B) Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
C) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
D) Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
12. " Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasın­da en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalp krizi
B) Yüksek ateş
C) Görme bozukluğu
D) Ayak bileğinde burkulma
13. Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımaların­da uyulması gereken kurallardandır?
A) Kazazedenin mümkün olduğunca çok hare­ket ettirilmesi
B) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
C) İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kasla­rına vermesi
D) İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması