1. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
A) Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
B) Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
C) İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
D) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
2. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C) Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
3. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.

•Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok
•Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
•Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?
A) Belediye
B) Mahalle muhtarları
C) Tarım İl Müdürlüğü
D) Millî Eğitim Müdürlüğü
4. Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
A) Gabari
B) Geçiş hakkı
C) Geçiş üstünlüğü
D) Geçiş kolaylığı
5. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
A) Geç
B) Hızlan
C) Yavaşla
D) Sağa yanaş ve dur
6. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
B) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
C) Kırmızı ışıkta
D) Sarı ışıkta
7. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
A) Hız sabit tutulur
B) Hız azaltılır, sola sinyal verilir
C) Hız artırılır, sağa sinyal verilir
D) Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur
8. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?
A)
B)
C)
D)
9. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) İleri mecburi yön
B) Girişi olmayan yol
C) Geçme yasağı sonu
D) Hız sınırlaması sonu
10. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A)
B)
C)
D)
11. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
A) Yaya geçidi
B) Bisiklet yolu
C) Taralı alana girilmez
D) Yavaşlama uyarı çizgileri
12. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A) 30 gün
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 2 yıl
13. Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
B) Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
C) Geçmek için en sol şeridi kullanması
D) En sağ şeride geçerek seyretmesi
14. Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A) 35
B) 50
C) 70
D) 140
15. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
16. I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
17. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Araçlara
B) Yayalara
C) Yolculara
D) Sürücülere
18. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
19. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) U dönüşü yapmalı
B) 2 numaralı araca yol vermeli
C) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D) 2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
20. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A) Duraklamak
B) Araç içi ışıkları yakmak
C) Uzağı gösteren ışıkları yakmak
D) Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak
21. I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
22. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
B) Maddi hasarlı kazalarda
C) Yaralanmalı kazalarda
D) Ölümlü kazalarda
23. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A) Seyir hâlinde iken elindeki cep telefonu ile konuşmak
B) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
C) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
D) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
24. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A)
B)
C)
D)
25. B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A) Traktör
B) Minibüs
C) Motosiklet
D) Kamyonet
26. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A) Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
B) Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
C) Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
D) Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
27. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?
A) Reflektör
B) Yangın tüpü
C) Harita ve kroki
D) Yolcu ve yük