1. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A) Trafikteki kaza sayısını azaltmak için
B) Sağlık personeli niteliğini kazanmak için
C) Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için
D) Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapılabilmek için
2. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A) Mide
B) Kalp
C) Böbrek
D) Karaciğer
3. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
A) Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
B) Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
C) Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
D) Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
4. Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
A) Kalbi duran
B) Bilinç kaybı olan
C) Solunum güçlüğü olan
D) Nabız sayısı düşük olan
5. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
6. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?
A) Atardamar
B) Toplardamar
C) Kılcal damar
D) Yırtık kanaması
7. Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Damarı genişletip kan basıncının artmasını sağlamak
B) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
C) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
D) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
8. Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
B) Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
C) Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D) Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
9. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
B) Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
C) Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D) Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
10. • Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
A) Kalp spazmı
B) Dalak yırtılması
C) Baş yaralanması
D) Akciğer delinmesi
11. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A) Kol kemiği
B) Kalça kemiği
C) Uyluk kemiği
D) Kaburga kemiği
12. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A) Dik oturuş
B) Yarı oturuş
C) Yarı yüzüstü yan yatış
D) Sırtüstü yatış
13. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
14. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
A) Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
B) Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
C) İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
D) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
15. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C) Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
16. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.

•Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok
•Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
•Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?
A) Belediye
B) Mahalle muhtarları
C) Tarım İl Müdürlüğü
D) Millî Eğitim Müdürlüğü
17. Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
A) Gabari
B) Geçiş hakkı
C) Geçiş üstünlüğü
D) Geçiş kolaylığı
18. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
A) Geç
B) Hızlan
C) Yavaşla
D) Sağa yanaş ve dur
19. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
B) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
C) Kırmızı ışıkta
D) Sarı ışıkta
20. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
A) Hız sabit tutulur
B) Hız azaltılır, sola sinyal verilir
C) Hız artırılır, sağa sinyal verilir
D) Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur
21. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?
A)
B)
C)
D)
22. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) İleri mecburi yön
B) Girişi olmayan yol
C) Geçme yasağı sonu
D) Hız sınırlaması sonu
23. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A)
B)
C)
D)
24. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
A) Yaya geçidi
B) Bisiklet yolu
C) Taralı alana girilmez
D) Yavaşlama uyarı çizgileri
25. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A) 30 gün
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 2 yıl
26. Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
B) Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
C) Geçmek için en sol şeridi kullanması
D) En sağ şeride geçerek seyretmesi
27. Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A) 35
B) 50
C) 70
D) 140
28. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
29. I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
30. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Araçlara
B) Yayalara
C) Yolculara
D) Sürücülere
31. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
32. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) U dönüşü yapmalı
B) 2 numaralı araca yol vermeli
C) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D) 2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
33. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A) Duraklamak
B) Araç içi ışıkları yakmak
C) Uzağı gösteren ışıkları yakmak
D) Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak
34. I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
35. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
B) Maddi hasarlı kazalarda
C) Yaralanmalı kazalarda
D) Ölümlü kazalarda
36. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A) Seyir hâlinde iken elindeki cep telefonu ile konuşmak
B) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
C) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
D) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
37. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A)
B)
C)
D)
38. B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A) Traktör
B) Minibüs
C) Motosiklet
D) Kamyonet
39. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A) Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
B) Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
C) Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
D) Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
40. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?
A) Reflektör
B) Yangın tüpü
C) Harita ve kroki
D) Yolcu ve yük
41. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A) ABS fren
B) Hafızalı koltuk
C) Otomatik hız kontrol
D) Hava yastığı (Airbag)
42. Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A) Fitil ile
B) Kendi kendine
C) Buji kıvılcımı ile
D) Dışarıdan ısıtılarak
43. I- Motor ve araç kontrolünün yapılması
II- Koltuk ve aynaların ayarlanması
III- Emniyet kemerinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
44. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A)
B)
C)
D)
45. Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A) Alaşımlı jant
B) Tam şarjlı akü
C) Uzun yakıt boruları
D) Eski ve aşınmış lastikler
46. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
A) Radyatörün
B) Motor yağının
C) Dikiz aynalarının
D) Direksiyon simidinin
47. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A) Hava filtresinin kirlenmesi
B) Yakıt deposunun delinmesi
C) Yakıt sisteminin hava yapması
D) Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
48. Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
A) Geri vites lambaları
B) Sinyal lambaları
C) Park lambaları
D) Sis lambaları
49. Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A) Yağ filtresi
B) Yağ karteri
C) Yağ çubuğu
D) Yağ göstergesi
50. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Motor yüksek devirde kullanılır.
B) Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
C) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
D) Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.