1. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?
A) Volan
B) Kavrama
C) Vites kutusu
D) Diferansiyel
2. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?
A) Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C) Ateşleme (İş) zamanı
D) Egzoz zamanı
3. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Motor daha iyi yağlama yapar.
B) Motor daha yavaş döner.
C) Marş dişlisi zarar görür.
D) Motor daha hızlı döner.
4. Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
A) Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
B) Araç kapılarından birinin açık kaldığını
C) Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
D) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
5. I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
6. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A) Fren balatalarının aşınması
B) Isıtma bujilerinin arızalanması
C) Hararet göstergesinin arızalanması
D) Radyatör hortumlarının su sızdırması
7. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A) Aynı
B) Daha büyük
C) Daha küçük
D) Önemli değildir
8. I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A) I - II - III - IV - V
B) II - III - I - IV - V
C) III - II - IV - V - I
D) V - I - IV - II - III
9. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arka sis lambası ikaz ışığı
B) Hava yastığı ikaz ışığı
C) Akü şarj ikaz ışığı
D) ABS fren sistemi ikaz ışığı
10. Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frenlerin ayarsız olması
B) Bujilerin kurum bağlaması
C) Depodaki yakıt seviyesinin azalması
D) Lastiklerin hava basıncının fazla olması