1. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Kırıklara yerinde müdahale etmesi
B) Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
C) Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
D) Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
2. Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A) Mide
B) Böbrek
C) Akciğer
D) Pankreas
3. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su kaybı
B) Oksijensizlik
C) Beslenme yetersizliği
D) Karbonmonoksit eksikliği
4. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kalp masajı 10 - Suni solunum 1
B) Kalp masajı 20 - Suni solunum 1
C) Kalp masajı 30 - Suni solunum 2
D) Kalp masajı 40 - Suni solunum 2
5.  
  • I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
  • II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
  • III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.
Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
A) II - III - I
B) II - I - III
C) III - II - I
D) III - I - II
6. Bacakta oluşan kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanması gerekir?
A) Kasık
B) Boyun
C) Koltuk altı
D) Köprücük kemiği üzeri
7. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A) Kan basıncında yükselme
B) Bilinç seviyesinde azalma
C) Hızlı ve yüzeysel solunum
D) Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
8. Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Tıbbi yardım istenmesi
B) Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
C) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
D) Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
9. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
B) Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
C) Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
D) Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
10. Herhangi bir yaralanması olmayan bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A) Koma pozisyonu
B) Baş-çene pozisyonu
C) Şok pozisyonu
D) Alt-çene pozisyonu
11.  
  • I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
  • II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.
Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. yanlış, II. doğru
B) I. doğru, II. yanlış
C) Her ikisi de yanlış
D) Her ikisi de doğru
12. Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Yularıda açıklanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şok
B) Hipertansiyon
C) Sara krizi
D) Diyabet