1. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Kırıklara yerinde müdahale etmesi
B) Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
C) Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
D) Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
2. Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A) Mide
B) Böbrek
C) Akciğer
D) Pankreas
3. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su kaybı
B) Oksijensizlik
C) Beslenme yetersizliği
D) Karbonmonoksit eksikliği
4. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kalp masajı 10 - Suni solunum 1
B) Kalp masajı 20 - Suni solunum 1
C) Kalp masajı 30 - Suni solunum 2
D) Kalp masajı 40 - Suni solunum 2
5.  
 • I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
 • II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
 • III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.
Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
A) II - III - I
B) II - I - III
C) III - II - I
D) III - I - II
6. Bacakta oluşan kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanması gerekir?
A) Kasık
B) Boyun
C) Koltuk altı
D) Köprücük kemiği üzeri
7. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A) Kan basıncında yükselme
B) Bilinç seviyesinde azalma
C) Hızlı ve yüzeysel solunum
D) Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
8. Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Tıbbi yardım istenmesi
B) Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
C) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
D) Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
9. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
B) Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
C) Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
D) Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
10. Herhangi bir yaralanması olmayan bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A) Koma pozisyonu
B) Baş-çene pozisyonu
C) Şok pozisyonu
D) Alt-çene pozisyonu
11.  
 • I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
 • II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.
Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. yanlış, II. doğru
B) I. doğru, II. yanlış
C) Her ikisi de yanlış
D) Her ikisi de doğru
12. Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Yularıda açıklanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şok
B) Hipertansiyon
C) Sara krizi
D) Diyabet
13.  
 • I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
 • II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
 • III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak
Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
14. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C) Kendi kendine kurallar koymak
D) Kendini üstün görmek
15. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A) Servis istasyonu
B) Araç tartı istasyonu
C) Akaryakıt istasyonu
D) Muayene istasyonu
16. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?
A)
B)
C)
D)
17. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
A)
B)
C)
D)
18. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Yolu kontrol etmesi
B) Aracının hızını azaltması
C) Öndeki aracı geçmesi
D) Geçiş hakkını yayalara vermesi
19. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?
A)
B)
C)
D)
20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Dönel kavşak yaklaşımını
B) İleri ve sola mecburi yönü
C) Sağa ve sola mecburi yönü
D) Ada etrafında dönüleceğini
21. Konvoy halinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A) Araç uzunluğunun üç katı kadar
B) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
22. Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
A) 30
B) 50
C) 70
D) 90
23.  
 • I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
 • II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
 • III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A) Yalnız I
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
24. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
B) Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C) Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D) Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
25. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 1 - 3 - 2
B) 1 - 2 - 3
C) 2 - 3 - 1
D) 3 - 2 - 1
26.  
 • Motor durdurulur.
 • Araç el freni ile tespit edilir.
 • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
A) Durma
B) Geri gitme
C) Park etme
D) U dönüşü yapma
27. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde ................. yakılması mecburidir.   Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) park ışıklarının
B) sis ışıklarının
C) uzağı gösteren ışıkların
D) yakını gösteren ışıkların
28. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A) Kış lastiği
B) Polen filtresi
C) Yaz lastiği
D) Cam suyu antifrizi
29. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
A) Geri gitmek
B) Geriye dönmek
C) Hızına uygun şeritte gitmek
D) Zorunluluk dışında park etmek
30. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”   Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
A) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
B) Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
C) Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
D) Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
31. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A) Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
B) Aracın yaralanmalı kazaya karışması
C) Teknik değişiklik yaptırılması
D) Hurdaya ayrılması
32. Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A) Üçgen reflektör
B) Yangın söndürme cihazı
C) İlk yardım çantası
D) Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
33. Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?
A) Fren mesafesinin artması
B) Güvenli sürüşün sağlanması
C) Aracın kontrol edilebilirliğinin artması
D) Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması
34. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
A) Araç bakım kartı
B) Sürücü belgesi
C) Araç tescil belgesi
D) Nüfus hüviyet cüzdanı
35. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A) Görüntü kirliliğini
B) Hava kirliliğini
C) Su kirliliğini
D) Gürültü kirliliğini
36. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.   Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
A) amortisör
B) alternatör
C) radyatör
D) distribütör
37. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakıt tüketimini azaltmak
B) Aracın dönüşlerini sağlamak
C) Akünün şarj olmasını sağlamak
D) Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
38.  
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III.
39. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A)
B)
C)
D)
40. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A) Fren balatasının
B) Polen filtresinin
C) Yakıt filtresinin
D) Geri vites müşirinin
41. Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A) Motor yağı
B) Akü elektroliti
C) Hidrolik yağı
D) Antifriz
42. Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
A) Soğutma
B) Fren
C) Yakıt
D) Yağlama
43. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Motorun devri artırılır
B) Önemsenmez yola devam edilir
C) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
D) Açık camlar varsa kapatılır
44. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır
B) Eskiyen buji kabloları değiştirilir
C) Motor yüksek devirde kullanılır
D) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir
45. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A) Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
B) Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
C) Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
D) Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
46.  
 • I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
 • II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
 • III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
47. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürü- cünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A) Aşırı tepki göstermeye
B) Yardımlaşmaya
C) Öfke duygusuna
D) Bencil davranmaya
48. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
A) Sabır
B) Aşırı tepki
C) Öfke
D) İnatlaşma
49. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A) Öfke
B) Empati
C) Bastırma
D) Engellenme
50. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A) Kural ihlallerinin azalmasına
B) Kazaya karışma olasılığının azalmasına
C) Direksiyon hâkimiyetinin artmasına
D) Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine