1. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
A) Hız sınırına uyma
B) Yayaya yol verme
C) Trafik levhalarını okuma
D) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
2. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
A) Sağlık Bakanlığının
B) Maliye Bakanlığının
C) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
D) Millî Eğitim Bakanlığının
3. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?
A) Banket
B) Şerit
C) Platform
D) Kavşak ortak alanı
4. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
A) Kontrollü demir yolu geçidini
B) Kontrolsüz demir yolu geçidini
C) Tramvay hattı ile oluşan kavşağı
D) Demir yolu köprüsüne yaklaşıldığını
5. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?  
A)
B)
C)
D)
6. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?
A)
B)
C)
D)
7. Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
A) En sol şeride geçmeli
B) Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli
C) Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli
D) 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı
8. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
9. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması
B) Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması
C) Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
D) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması
10. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
11. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamış olması
B) Kara yolunun öndeki araç için güçlük yaratmayacak şekilde geçişe uygun durumda bulunması
C) Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermiş bulunması
D) İki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dâhil, yolu kullananların tümü için tehlike yaratacak şekilde kullanacağı şeridin görüşe kapalı olması
12. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Hızını azaltması
B) Dönüş işareti vermesi
C) Geniş bir kavisle dönmesi
D) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi
13. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 1 - 2 - 3
B) 2 - 3 - 1
C) 3 - 2 - 1
D) 3 - 1 - 2
14.  
  • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
  • Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
  • Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?
A) Kamu hizmeti taşıtı
B) Okul taşıtı
C) İtfaiye
D) Çekici
15. Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
A) El freni ile tespit edilmesi
B) Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi
C) Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması
D) Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
16. Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?
A) Sis
B) Sadece park
C) Yakını gösteren
D) Uzağı gösteren
17. Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?
A) Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
B) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
C) Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
D) Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
18.  
  • I. Motosiklet
  • II. Elektrikli bisiklet
  • III. Lastik tekerlekli traktör
  • IV. Üç tekerlekli yük motosikleti
Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?
A) I ve II.
B) I, III ve IV.
C) II, III ve IV.
D) I, II, III ve IV.
19. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?
A) Havanın sisli olması
B) Yol zemininin gevşek olması
C) Yüksek hızda araç kullanılması
D) Araç fren sisteminin arızalanması
20. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
A) Otomobil
B) Traktör
C) Motosiklet
D) Otobüs
21. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 10
22. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Aracın hızı
B) İklim koşulları
C) Yolun genişliği
D) Aracın yük durumu
23. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A) Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
B) Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
C) Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
D) Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması