1. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
A) Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
B) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
C) Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
D) Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak
2. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A) Öfkeli olmak
B) Sabırlı davranmak
C) Başarılı iletişim kurmak
D) Kural ihlalinden kaçınmak
3. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Saygılı
B) Telaşsız
C) Sorumlu
D) Sabırsız
4. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?
A) Bencillik
B) Diğergamlık
C) Nezaketsizlik
D) Hoşgörüsüzlük
5. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
B) Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.
C) Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.
D) Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.
6.  
  • I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek
  • II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak
  • III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek
Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.