1.  
 • I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
 • II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
 • III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
 • IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) I - III - II - IV
B) II - III - I - IV
C) III - II - IV - I
D) IV - II - I - III
2. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A) Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
B) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
C) Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
D) Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
3. Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kusmayı sağlamak
B) Hava yolunu açmak
C) Kalp masajı yapmak
D) Bilinci değerlendirmek
4. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
B) Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
C) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
D) Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
5. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir   Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve IV.
D) III ve IV.
6. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
A) Aşırı susuzluk hissi
B) Nemli ve soğuk deri
C) Yavaş ve güçlü nabız
D) Hızlı ve yüzeysel solunum
7. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A) Şok
B) Yara
C) Koma
D) Tıkanma
8. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A) Ayakları 45 cm yükseltilmeli
B) Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
C) Hareket etmemesi sağlanmalı
D) Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
9.  
 • I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.
 • II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.
Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
10. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
A) Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması
B) Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması
C) Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi
D) Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması
11. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
B) Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması
C) Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi
D) Kazazedenin giysilerinin çıkartılması
12.  
 • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
 • Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.
 • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
 • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.
 • Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.
Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?
A) Rentek manevrası
B) Ayak bileklerinden sürükleme
C) Koltuk altından tutarak sürükleme
D) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma