1. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A) Aşırı hız yapmak
B) Alkollü araç kullanmak
C) Emniyet kemeri takmak
D) Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
2. Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A) Araçların muayenelerini yapmak
B) Sürücülerin belgelerini vermek
C) Muayene istasyonlarını denetlemek
D) Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
3. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
A) Durmadan dikkatli geçmeli
B) İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
C) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
4. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A) Banket
B) Terminal
C) Hemzemin geçit
D) Taşıt yolu (Kaplam)
5. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
7. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Traktörün geçebileceğini
B) Traktörün giremeyeceğini
C) Traktörlerin park edebileceğini
D) Sadece traktörün girebileceğini
8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Yaya yolunu
B) Yaya geçidini
C) Yola yayanın çıkabileceğini
D) Yola yayanın giremeyeceğini
9. Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Bölünmüş yola gireceğini
B) Tali yol kavşağına yaklaştığını
C) İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
D) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
10. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A)
B)
C)
D)
11. Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A) Trafik görevlisine
B) Işıklı trafik işaret cihazına
C) Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D) Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
12. Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A) 1,5
B) 2,5
C) 3,5
D) 4,5
13. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A) 120
B) 110
C) 90
D) 80
14. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A) Takip mesafesi
B) Geçiş mesafesi
C) Görüş mesafesi
D) İntikal mesafesi
15. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A) İstediği şeridi
B) 1 numaralı şeridi
C) 2 numaralı şeridi
D) 3 numaralı şeridi
16. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
A) Şerit değiştirmek yasaktır.
B) Öndeki aracı geçmek yasaktır.
C) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
17. Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A) Hız sınırlarına uyması
B) Trafik görevlisine bilgi vermesi
C) Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
D) Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
18. Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
A) Yalnız 4
B) 1 ve 7
C) 1, 3 ve 6
D) 2, 6 ve 7
19. Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A) Otobüse
B) Otomobile
C) İş makinesine
D) Lastik tekerlekli traktöre
20. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A) Otobüs
B) Traktör
C) At arabası
D) İş makinası
21. I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
22. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Sis ışıklarının
B) Park ışıklarının
C) Acil uyarı ışıklarının
D) Uzağı gösteren ışıkların
23. Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A) Polen filtresi
B) Park sensörü
C) Emniyet kemeri
D) Açılabilir tavan
24. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C) Motoru bakımdan geçirildiğinde
D) Sahibi değiştiğinde
25. Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A) Otobüs
B) Kamyon
C) Otomobil
D) Lastik tekerlekli traktör
26. Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A) Gece körlüğü
B) Renk körlüğü
C) İki gözü görmeyen
D) Monoküler (tek gözü gören)
27. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A) Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
B) Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
C) Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D) Çevre eğitimine ağırlık verilmesi