1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A) İlaçla tedavi etmek
B) Durumun kötüleşmesini önlemek
C) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
2. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A) Sindirim sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Boşaltım sistemi
D) Solunum sistemi
3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A) Kırıkların tespit edilmesi
B) Dolaşımın değerlendirilmesi
C) Solunumun değerlendirilmesi
D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
4. - Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A) Şok pozisyonu
B) Yarı oturuş pozisyonu
C) Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D) Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
5. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
6. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Omurgasında kırık olan
B) Kaburgasında kırık olan
C) Birinci derece yanığı olan
D) Kolunda yara ve kırık olan
7. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A) Burun kanamaları
B) Atardamar kanamaları
C) Kılcal damar kanamaları
D) Toplardamar kanamaları
8. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A) Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
B) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D) Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
9. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A) Rastgele hareket ettirilmesi
B) Hava yolu açıklığının sağlanması
C) Kanama varsa, hemen durdurulması
D) Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
10. I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III
11. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A) Kürek kemiği
B) Ön kol kemiği
C) Kaburga kemiği
D) Köprücük kemiği
12. Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dik oturuş
B) Sırtüstü yatış
C) Baş geride yarı oturuş
D) Yarı yüzüstü yan yatış
13. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A) Kendi can güvenliğini riske atması
B) Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
C) Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
D) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi