1. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A) Hırslı ve kızgın olmamak
B) Kurallara uymaya özen göstermek
C) Başkalarının haklarına saygı göstermek
D) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
2. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A) Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
B) Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
C) Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
D) Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
3. Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A) Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
B) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
C) Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
D) Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
4. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
A) Dur işareti
B) Geç işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti
5. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B) İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
C) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
D) Durmadan dikkatli geçmeli
6. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
A) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
B) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
C) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
D) Hızın artırılması gerektiğini
7. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Kaygan yola yaklaşıldığını
B) Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
C) Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
D) Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
8. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
A)
B)
C)
D)
9. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A)
B)
C)
D)
10. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
B) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
C) Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
D) Durmanın yasak olduğunu
11. Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 0,20
B) 0,30
C) 0,40
D) 0,50
12. Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 70
B) 80
C) 90
D) 100
13. Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 1 ve 3
14. " 88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Fren mesafesini
B) Duruş mesafesini
C) Takip mesafesini
D) İntikal mesafesini
15. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
D) Karşı şeride geçilebileceğini
16. Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A) Orta şerit
B) Hızlanma şeridi
C) Tırmanma şeridi
D) Yavaşlama şeridi
17. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
B) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
18. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Hızlanıp kavşağa girmeli
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
C) 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D) İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı
19. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Minibüs, otomobile
B) Otomobil, minibüse
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Dingil ağırlığı az olan, diğerine
20. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
21. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A) Duraklamak
B) Araç içi ışıkları yakmak
C) Uzağı gösteren ışıkları yakmak
D) Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
22. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A) Engel işareti
B) Çekme halatı
C) Boyun korsesi
D) Emniyet kemeri
23. Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A) Yangın tüpü
B) Üçgen reflektör
C) Beyaz renkte taş
D) Teneke veya bidon gibi malzemeler
24. I. Traktörler
II. Otomobiller
III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
25. Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
A) Sürücü belgesi
B) Araç imalat belgesi
C) Mali sorumluluk sigortası
D) Motorlu araç trafik belgesi
26. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürücü belgesi
B) Araç imalat belgesi
C) Kaza tespit tutanağı
D) Motorlu taşıt sürücü sertifikası
27. Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A) Batı-Doğu
B) Kuzey-Güney
C) Güneybatı-Kuzeybatı
D) Kuzeybatı-Güneydoğu